VekselWirk entrepenørweekend 2019

Entrepreneurial Weekend er en mulighed for alle, der ønsker at udvikle deres forretningsidé til koncept og virkelighed.

Alle kan tilmelde sig med deres forretningsidé eller blot som deltager, der gerne vil bidrage til andres idéer. Ideernes ophavsmænd kommer i løbet af weekenden til at arbejde sammen med de øvrige deltagere for i fællesskab at færdiggøre idéen og forhåbentlig ende med et koncept.

Derfor er det også vigtigt at understrege, at på baggrund af et forventet stort antal internationale deltager vil hele Entrepreneurial Weekend 2019 foregår på engelsk.

Hvis du ansøger som deltager i arrangementet uden din egen forretningsidé, skal du vælge hvilken af idéerne, du vil arbejde med. Hver idé har en kort beskrivelse og en liste over efterspurgte færdigheder eller kompetencer hos de øvrige deltagere.

For at sikre, at alle idéer udvikler sig stabilt henover weekenden tager arrangørerne ansvaret for at koordinere deltagere med idéer, så der er balance mellem kompetencer og behov i alle grupper.

Entrepreneurial Weekend 2019 giver dig ikke alene mulighed for at blive inspireret af andre studerende, startups og iværksættere, det er også en fantastisk mulighed for at udvikle dine idéer, opleve forskellige perspektiver og hvordan andre metodisk udvikler nye løsninger.

Målet for weekenden er at alle ideer om søndagen er blevet til forretningskoncepter, som kan præsenteres for en jury. Deltagerne vil derfor opleve en del tidspres i løbet af weekenden. Juryen belønner den “Mest Skalérbare Idé” og “Idéen med Størst Socialøkonomiske Effekt”.

Hele weekenden byder på støtte og feedback fra arrangørerne og fra dit team, som i kraft af deres forskellige kompetencer sørger for hele tiden at bringe det fælles projekt videre. Lørdag byder også på mentorer, som er fagfolk med forskellige kompetencer, der alle kan give konstruktiv feedback til ideudvikling og konceptualisering. Derudover har I mulighed for at få feedback og specifikke idéer fra både pre-judges og jurymedlemmer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Find flere oplysninger om eventet på Facebook