save the date VW

I fire dage i slutningen af marts vil alle interesserede have mulighed for at lære mere om innovationskulturen i den tysk-danske grænseregion. I tre begivenhedsformater præsenteres emner fra området idéudvikling, konkrete projekter og innovative produkter:

Onsdag den 27. marts kan du komme til konference om teknologioverførsel, innovationskultur og internationalisering af og med partnere fra Tyskland og Danmark. Konferencen foregår i det multifunktionelle center (MFC) I som en del af INTERREG-projektet VekselWirk.

Repræsentanter for kommuner, virksomheder og universiteter opfordres hjerteligt til at dukke op og netværke med det formål at finde idéer og partnere til fremtidigt samarbejde. Hvis du som repræsentant for en virksomhed eller lignende ønsker at lave en partnerpræsentation, skal du tilmelde dig hos arrangøren.

Konferencen foregår samtidig en udstilling, der er åben for offentligheden, som viser tysk-danske projekter, hvor institutioner og virksomheder fra Lübeck er involveret. Udstillingen har fokus på udviklingen af medicinsk udstyr på baggrund af en bred vifte af kulturelle og uddannelsesmæssige midler.

De følgende dage

På dag to åbner et howroom, der tilbyder workshops om emner relateret til kreativitet, opstart og innovation hvor alle interesserede har mulighed for at lære danske og tyske startups at kende gennem med deres produkter og projekter. Ud over at få syn for sagen på de enkelte produkter, har de, der tænker på at etablere sig eller har en idé, mulighed for at tage en snak med udstillerne om deres erfaringer med at starte virksomhed op.

Studerende i alle discipliner har også mulighed for at tilmelde sig WeDSGN Health design camp, der finder sted fra mandag til torsdag. I løbet af de fire dage stifter deltagerne bekendtskab med kreative teknikker og andre værktøjer til at udvikle idéer til løsninger på spørgsmål inden for medicin, sundhed og pleje. Til slut har deltagerne mulighed for at præsentere deres projekter i rammen af showroom´et.

Alle tre arrangementer er gratis at deltage i.

Følg med her for yderligere information om Innovation Week og de enkelte arrangementer eller på www.tzl.de.