Hvad innovationsforskning og biologi har til fælles

I økonomividenskabelig innovationsforskning spiller begrebet innovationsøkosystem en vigtig rolle. Konceptet tager udgangspunkt i biologiske økosystemer, og er baseret på analysen af økonomiske kontekster i analogi til biologiske fænomener. I et innovationsøkosystem agerer de enkelte aktører ikke autonomt, men i mere eller mindre udpræget afhængighed af hinanden. Det drejer sig altså om relationer, eller også: vekselvirkinger.

Læs mere i vejledningen (find link i højre kolonne).

Spilleglæde – begribe i stedet for at lære

Serious Games er spil, der tager afsæt i den virkelige verden. Spillene slår bro over kløften mellem dannelse og brug af viden. Aktører, der færdes i innovationssammenhæng, er for det meste bevidste om, at de i et rundt omkring åbent system ikke kun burde arbejde indenfor deres egen peer-gruppe, men at de også burde samarbejde med andre organisationer i komplekse netværk. Det er dog svært at sætte ord på kvaliteten af disse relationer og vekselvirkninger. Med „Creative Family“ har vi udviklet et bud på et spil baseret på systemisk opstilling, der gør det muligt at opleve disse interspecifi kke relationer på tværs af organisationer og grupper i praksis. Her drejer det sig ikke om enkelte individers følelser indenfor en art, men om fremstillingen af interesser og vekselvirkninger af grupper og organisationer af forskellige arter.

Hvem henvender spillet sig til?

Lokale innovationsøkosystemer er komplekse. Både set fra det overordnede perspektiv som beslutningstagere, men også fra det operative perspektiv som skabende. Organisationer der fremmer erhverslivet, kommunale forvaltninger, erhvervsrådsrepræsentanter, politikere og andre instanser kan spille dette strategispil, ligesom insidere og eksperter for åbne innovationsprocesser: forretningsførere, driftsledere og community manager af innovation hubs, FabLabs, iværksættercentre eller kreative centre. Videre er det også med dette spil muligt for relativt lukkede organisationer – som fx virksomheder – at afgøre, hvor og hvordan I står indenfor jeres innovationsøkosystem overfor emnet innovation.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information, skriv da gerne til:

Dr. Inge Schröder
schröder@muthesius.de

Natascha Pösel
info@gute-texte-kiel.de