Der var lagt et omfangsrigt program for designeventen ”Exploring The Sustainable Creative City”, som fandt sted i Kolding 5. og 6. december. Eventen var arrangeret af Kolding Kommune, Business Kolding, Designskolen Kolding og D2i – Design to innovate og blev afholdt som en del af det dansk-tyske projekt Vekselwirk, der handler om at styrke kreativitet på tværs af grænser.

Torsdag 5. december skulle deltagerne både engagere sig i en worksession, lytte til en hovedtaler, udveksle meninger over et måltid mad og opleve Kolding Light Festival. Og fredag 6. december bød på en bustur, der skulle vise deltagerne, hvordan det cirkulære samfund udspiller sig i byen Kolding.

Ud over partnerne i VekselWirk var Kolding Kommunes borgere, studerende og virksomheder inviteret til at deltage i eventen.

”Programmet for designeventen var tilrettelagt som flere mindre selvstændige begivenheder for at imødekomme de forskellige målgrupper. Meningen var, at det skulle være muligt at drøfte og opleve den bæredygtige, kreative by gennem flere forskellige linser. Så relevansen var tydelig – uanset om du er designer, iværksætter, forretningsdrivende, politiker eller borger”, siger Mikael Sorknæs, projektleder.

Magisk fremtid for Kolding
Især hovedtaleren, fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, tiltrak en bred skare fra Kolding og omegn. Forretningsfolk og repræsentanter for centrale organisationer mødte op for at høre, hvad en fremtidsforsker kunne bibringe af guldkorn til gavn for Kolding Kommunes udvikling. Anne Skare Nielsen slog fast, at Koldings fremtid kan blive magisk, hvis vi tør visualisere den, evner at se de supertrends, der er på vej og målrettet går efter at skabe fremtiden, som vi vil have den.

Nyskabende koncepter
Torsdag formiddags worksession gav folk fra erhvervslivet og iværksættermiljøer indsigter i både tyske og danske projekter under overskrifterne ”Cirkulær økonomi og socialøkonomi” og ”Fremtidig bosætning og byliv”. Folkene bag projekterne præsenterede deres koncepter og viste, hvordan de på hver deres måde er nyskabende bl.a. inden for bæredygtig forretnings- og produktudvikling.

Samtaler over spisebordet
Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen deltog selv i torsdag aftens ”Mad & Meninger”. Det er et koncept, hvor borgere over et måltid mad bryder synspunkter om et bestemt emne med byrådets politikere. Ud over borgmesteren og andre byrådspolitikere deltog repræsentanter for kultur-, erhvervs- og foreningslivet samt partnerne fra VekselWirk i debatten om Kolding som bæredygtig, kreativ by.

En festival af lys

Som en festlig afslutning på torsdagen kunne deltagerne bevæge sig rundt i Kolding til årets udgave af en traditionel lysfestival, der tiltrækker folk fra fjern og nær. De kommer for at se byen i et særligt lys, som bliver kastet på den under denne festival. Det er et særpræget syn, som ikke let lader sig beskrive i ord.