Kolding Kommune

For syv år siden erkendte Kolding Kommune, at der var behov for nye måder at udvikle nye tilgange til trivsel, socialt ansvar, kulturel kreativitet og forretningsudvikling og Byrådet vedtog den strategiske vision “Vi designer livet”.

Det er i dag lykkedes Kolding at indføre designtænkning på en række områder. Udviklingen af et designdrevet samfund er fortsat et af byens primære mål, og designtænkning vil være en afgørende del af udviklingen af det nye nordiske velfærdssystem version 2.0.

Kolding er berømt for tekstildesign og produktionsvirksomheder, smykkefremstilling, herunder sølvsmykker, samt modedesign. Museet Koldinghus er et synligt ikon for Kolding og byens historie. Det mähriske Herrnhuter-samfund i vores naboby, Christiansfeld, er optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv.

Kolding har været medlem af UNESCOs netværk Creative Cities siden november 2017.

Kolding Kommune råder over mange ledere og medarbejdere med lederansvar, samt et hold på 30 design- og innovationskonsulenter, som arbejder med designdrevet innovation. Adskillige institutionsledere og deres medarbejdere har været involveret i OPI-projekter. Kolding Kommune har under overskriften “Social innovation” skabt gode resultater ved hjælp af designmetoder. 50 ledere er blevet undervist i designledelse og har således strategiske designkompetencer. Kolding Kommunes ledere inden for design og kommunikation, samt Design Week Koldings projektleder har omfattende dansk og international erfaring i designprojekter.

Kolding Kommune er projektleder af arbejdspakke 4 ”Showrooms” i projektet. Den kommunale myndighed er ansvarlig for gennemførelse af tværregionale præsentationsprogrammer under Design Week Kolding.

Som en del af dette projekt vil det være muligt at præsentere ideer og produkter i Kolding og andre af de deltagende byer. Kolding Kommunes erfaring med designdrevne processer kan også anvendes i andre deltagende byer – med det gennemgående mål at fremme de kreative industrier.

Kolding Kommune deltager i andre EU-projekter inden for social udvikling og designdrevet innovation. I samarbejde med Syddansk Universitet er vi hovedaktør i OPI Living Design Lab. Mange aktører er involveret i dette projekt, herunder Haderslev og Billund kommuner samt forretningsudviklere og private virksomheder. Parterne samarbejder om at etablere fire innovationsprojekter, og tre private virksomheder er involveret i hvert af disse projekter. Målet er at skabe nyt vækstpotentiale i virksomhederne og imødekomme udfordringer på velfærdsområderne i de lokale samfund ved hjælp af designdrevne test og udvikling i et Living Design Lab. Det forventes, at projekterne vil øge omsætningen og skabe jobs og eksportmuligheder for de deltagende virksomheder.

www.kolding.dk

Fakta

Kolding Kommune
Akseltorv 2
DK-6000 Kolding

Tlf +45 7979 7979
Email kommunen@kolding.dk

Fakta

Mikael Sorknæs
Leder af Design og Vision

Tlf +45 79 79 55 77
mikso@kolding.dk