Muthesius Kunsthochschule (Muthesius University of Fine Arts og Design)

På Muthesius Kunstakademi i Kiel tilbydes fire studieområder af fire professorer til omkring 650 studerende: Industriel design (med Master studierne Interface Design og Medicinsk Design), Kommunikationsdesign (herunder interaktiv Informationsdesign), Rumlige Strategier (områderne Fysisk Design og Scenografi) og Fri Kunst. På alle studieområder er følgende eksamener mulige: Bachelor of Arts, Master of Arts og doktorgraden.

Studerende og dimittender fra universitetet er vigtigt berigelse for kultur og kreative industriers scene i regionen. Den legendariske udstilling Einblick/Ausblick, for eksempel, præsenterer studenterprojekternes arbejde en gang om året til et bredt publikum og viser hele spektret af kreativt designpotentiale fra universitetet. Muthesius Academy ønsker at aktivt modvirke “Brain Drain” og er involveret på forskellige måder for at skabe professionelle biografiske muligheder for deres kandidater i regionen. Den er anpartsejer i Anschar gGmbH, der opererer ved en byhistorisk vigtig lokalitet i historiske bygninger på “Anscharcampus”, et innovationskvarter for kreative fagfolk, der er under opbygning.

Ved denne lokalitet er Muthesius Transfer Park også placeret, et kompetencecentrum for universitetet, der specifikt fremmer viden- og kompetenceoverførsel mellem universiteter, industri og samfund og vil fungere som en katalysator for udviklingen af et ​​innovationskvarter, hvor processer som Cross-Innovation, internationalisering og tværfaglighed styrkes og støttes.

Mens de to andre materielle arbejdspakker primært og direkte adresserer de innovative små og mellemstore virksomheder i programmets region og således tager fat på den regionale økonomi, henvender arbejdspakken “Vekselvirkninger” sig især til de lokale myndigheder og offentlige organisationer for, sammen med dem, målrettet at styrke rammen for startups og allerede etablerede virksomheder fra den kreative sektor i regionen.

Ved kompetencecentrummet “Muthesius Transfer Park” er universitetet selv, som en katalysator, en del af den Innovation Hub, der skal etableres. Samtidig er det integreret som en netværk partner i mange lokale / regionale aktiviteter. I projektet VekselWirk er det ansvarlig for arbejdspakke. 5

Dette involverer både den videnskabelige analyse af de komplekse sammenhænge, ​​som Innovation Hubs har brug for. Informationsinput bør bestemmes af blandt andet målrettede workshops. Her kræves et omfattende repertoire af kreative arbejdsprocesser og -metoder,

(f.eks Design Thinking eller User Experience Research), som hører til universitetets kompetencer. Desuden er det dog nødvendigt at forberede resultaterne i form af anbefalinger til lokale aktører. På dette tidspunkt, vil vi bruge universitets specielle færdigheder indenfor informationsdesign.

De forskellige målgrupper er direkte involveret gennem systematisk Monitoring af og Feedback fra projektaktiviteter i hubbens samlede proces: Her har det tætte samarbejde med community managere en central funktion. Gennem denne grænseflade mellem arbejdspakke 3 og 5 indhentes bl.a. udtalelser, holdninger og oplevelser af Stakeholdere, som på det næste højere niveau indgår i en undersøgelse. Med denne aktivitet skabes grundlaget for arbejdspakke 5. Fra denne undersøgelse udarbejdes og præsenteres praktiske handlingsanbefalinger.

muthesius-kunsthochschule.de

Fakta

Muthesius Kunsthochschule (Muthesius University of Fine Arts og Design)
Legienstr. 35
D-24103 Kiel

Tlf +49 0431/ 5198 400
Email presse@muthesius.de

Fakta

Natascha Pösel
Wissenschaftliche Projektmitarbeiterin

Tlf +49 1796873090
npoesel@gmx.de