Sustainable Solution Challenge 2019

I samarbejde med Colab Roskilde og øvrige partnere i projektet Vekselwirk arrangerer Roskilde Handelsskole fra den 7. juni til et to-dages event med fokus på bæredygtig innovation i området omkring Roskilde. Bag eventen er også Carsten Borch, der står bag 1925-modellen.

Formålet med eventet er at løse udfordringer for udvalgte virksomheder i lokalområdet med fokus på bæredygtighed og innovation. Deltagerne har inden eventet forberedt sig på en af tre udfordringer:

 

  1. Boligselskabet Sjæland – Nem, effektiv og fleksibel affaldssortering i alle hjem

Overalt i Danmark, bliver der stillet krav til øget affaldssortering. Boligselskabet Sjælland, ønsker at støtte op om dette og sikre at lejere har de bedst mulige forudsætninger for at sortere affald i hjemmet.

Udfordringen handler grundlæggende om, at der skal udvikles en løsning, der sikrer korrekt kildesortering i boligen. Der skal tages højde for stærkt begrænset plads – samt risiko for manglende motivation for korrekt sortering. Målet er at udarbejde løsninger såsom beholdere, rådgivning og adfærdsregulerende tiltag fremfor øsninger, der er baseret på tung teknologi samt mobil-apps.

 

  1. Rambøll/Mangor & Nagel – Koncept/Analyser til en fremtids boform/verdensmålsboliger

Rambøll og Mangor & Nagel går sammen med Argo om en fælles udfordring, som omhandler en øget interesse for nye måder at bo på.: Tilflytningen til byerne og mere modige og klimabevidste beboere. Selve det at dele vinder frem i form af forskellige typer bofællesskaber/byfællesskaber. Målet er analyser af de nye tendenser og bud på nye boformer (Kunne man forestille sig – små nomade-boliger fordelt rundt i landet? Verdensmålsboliger?)

Andre fagligheder og studerende er hermed indbudt til at komme med enkelte ideer, analyser, eller hele koncepter for nye måder at tænke hjem på.

 

  1. Styrke sortering af affald og pant i hjemmet, ’on the go’ og på genbrugspladsen

Argo og Dansk Retur System går sammen med om fælles udfordring: Er det muligt at udarbejde en sorteringsvejledning på en APP, så pakning af pant og affaldsortering kan ske hjemmefra og dermed lette processen ved ankomsten til genbrugspladsen. Håbet er, at der altid er hjælp til sortering når man står på pladsen, også uden for den ordinære åbningstid.

Sammen med løsningen efterspørger Argo og Dansk Retur System også en forklaring på, hvad der sker med tingene man afleverer korrekt sorteret affald og pant: Belønningssystem, pointscore, CO2 aflad?

En færdig standard APP som vil kunne løse vores ønske om en sorteringsvejledning, er allerede udarbejdet. De to samarbejdspartnere efterspørger en skræddersyet løsning.

 

Gennemarbejdet designproces

Deltagerne i eventet får mulighed for at møde virksomhederne og præsentere deres løsninger. Den 10. oktober 2019  får deltagerne ved et lignende event lejlighed til at komme igen og møde virksomhederne for 2. gang. Det dobbelte møde giver deltagerne mulighed for en gennemarbejdet designproces med prototype- og brugertests.