Med udgangspunkt i den omfattende projektansøgning opstod der en række spørgsmål om innovation hubs i den dansk-tyske grænseregion.

  • Hvordan er de forankret i lokale innovationsøkosystemer?
  • Kan coworking spaces, der samarbejder på tværs af grænsen, fremme de kreative erhverv og deres innovationsimpulser i regionen?
  • Hvilke relationsnetværk skal der til, og hvordan fungerer de?
  • Hvilke interventioner er meningsfulde?
  • Hvordan kan sådanne innovationsstrukturer få den bedst mulige støtte af offentlige institutioner?
  • Hvilken forståelse for disse strukturer er der påkrævet af personer, der medvirker i at tage sådanne beslutninger?
  • Kan man udarbejde handlingsvejledninger til denne personkreds (stakeholdere)?

Nærværende studie indeholder betragtninger på ovenstående spørgsmål.